Kablo kesitlerine göre akım taşıma kapasiteleri

 
 
 
 

Bakır bara kesitlerine göre akım taşıma kapasiteleri

 
 
 
 

Kompanzasyon da kullanılacak malzeme seçimi